Patrik Persson

Teknisk chef – Vaktmästeri

Några av mina kollegor